Avi-Logo

סיפור מקרה: ריסוס לפני כניסה לבית חדש

איפה בוצע?
בבית
מה בוצע?
הדברה תיקנים נמלים זוחלים לפני כניסה לבית חדש 100 מ"ר
משך העבודה
25 דקות
״

ריסוס קומפלט לפני כניסה לבית חדש, טיפול במזיקים במהירות הבזק

רק עוד פרט קטן...
Call Now Button050-763-5319
× שלחו לי וואטסאפ >>