Avi-Logo

הדברה במוסדות חינוך

☑️שירותי הדברה החל מ 349 ש"ח!

☑️ שימוש בחומרים פחות רעילים לסביבה

☑️ מינימום נזק וכניסה מיידית לאחר ההדברה

☑️אחריות מלאה על העבודה!

☑️ מדביר מוסמך מטעם הרשות להגנת הסביבה ברישיון

 

ההדברה במוסדות החינוך היא רגישה במיוחד, הרי בעת ההדברה אנחנו מבצעים שימוש בחומרים כימיים מסוכנים במוסד המכיל בתוכו ילדים ונוער. ישנן כמה תקנות הכלולות בביצוע הדברה שכזאת המעוגנות במשרד הבריאות שחשוב שנזכור טרם ההדברה במוסד חינוכי. אז מה הם החוקים הנוגעים בהדברה במוסדות חינוך? ואיך ניתן לעשות את ההדברה בדרך הבריאה ביותר? בואו נגלה יחד.

 

הדברה במוסדות חינוך
הדברה במוסדות חינוך

כל כמה זמן נבצע הדברה במוסדות החינוך?

את ההדברה במוסד החינוכי נבצע פעם בשנה, או לפי הצורך אם ישנה מתקפת מזיקים גם לאחר ההדברה במוסד החינוך. מוסדי חינוך רבים, מנצלים את החופש הגדול על מנת לבצע הדברת מזיקים מקיפה בכל שטח מוסד החינוך כל עוד הוא ריק לחלוטין. במידה וקיימת מתקפה של מזיקים לאחר ביצוע ההדברה, החוק קובע כי במוסד החינוך תתבצע הדברה נוספת על מנת לשמור על בטיחותם ובריאותם של התלמידים במוסד החינוך.

כל כמה זמן נבצע הדברה במוסדות החינוך
כל כמה זמן נבצע הדברה במוסדות החינוך

10 עקרונות להדברה במוסדות החינוך על פי משרד הבריאות

כשמדובר בהדברת מוסד חינוכי, משרד הבריאות קבע תקנות בחוק המסדירות את ביצוע ההדברה בצורה בטוחה ויעילה. 10 העקרונות האלה, נוגעים בדבר יישום ההדברה עצמה במוסד החינוך ועלינו לשמור על כל העקרונות הללו כלקוחות או מדבירים במוסד חינוכי. להלן 10 התקנות:

 1. ההדברה תיעשה בעזרת חומרי הדברה כימיים מסוכנים אך ורק במידה ואין תחלופה אחרת, מסוכנת פחות שניתן להשתמש בה להדברת המזיק. כלומר, בהינתן האופציה ההדברה תתבצע בעזרת חומרים הומאניים והדברה ירוקה על מנת לא להזיק ללומדים במוסד החינוך.
 2. ההדברה עצמה תבוצע אך ורק לאחר והמדביר נקט בפעולות מניעה וניטור באופן חוזר ונשנה על מנת להימנע מביצוע ההדברה הכימית. רק לאחר שנקט בכל הפעולות האפשריות למניעה יוכל המדביר להתחיל בהדברה.
 3. בעת תקופת הלימודים לא תיעשה כל הדברה כימית לעשבייה, אלא, ישתמש המדביר באמצעים מכאניים לטובת הדברת העשבייה במוסד החינוך.
 4. בשום פנים ואופן לא תתבצע הדברה או ריסוס נגד מזיקים בעת שהות תלמידים או ילדים במוסד החינוכי.
 5. במידה וההדברה מחייבת שימוש בחומרי ריסוס והמדביר לא הצליח לפתור את הבעיה בצורה אחרת, הריסוס יתבצע בזמן שאינו פעיל למוסד החינוך כמו סוף השבוע או חופשות למיניהן.
 6. במקרים חריגים בלבד, כאשר תהיה דרושה הדברה תברואתית באמצע השבוע, יידרש מנהל המוסד לקבוע את מועד כניסת התלמידים בחזרה אל המוסד החינוכי וזאת בהתאם להנחיות המקצועיות של המדביר המוסמך ולפי ההנחיה הכתובה בתווית תכשיר ההדברה.
 7. כל פעולת הדברה מכל סוג שהיא תתבצע אך ורק לאחר קבלת אישור ממנהל המוסד החינוכי והגורם האחראי ברשות המקומית. לאחר קבלת האישורים המדביר יתאם ישירות מול מנהל המוסד החינוכי על מנת ביצוע ההדברה בעת המתאימה ביותר.
 8. את האישור עליו דיברנו לעיל, נקבל מהרשויות המקומיות זאת לאחר שהגשנו בקשה בכתב לגורמים הרלוונטיים. לאחר הגשת הבקשה, הבקשה תישקל על ידי הגורם המוסמך ובמידה והתשובה תהיה חיובית נקבל אישור בכתב.
 9. הדברה תברואתית במוסד חינוכי תדרוש מאיתנו פנייה למדביר מקצועי במיוחד. האישור לביצוע הדברה שכזו יינתן אך ורק למדביר בעל  רישיון מדביר באיוד או למדביר בעל רישיון מדביר במבנים ובשטח פתוח.
 10. תכשירי ההדברה שישמשו להדברה במוסדות החינוך, יהיו תכשירים מאושרים במשרד הבריאות על פי חוק והשימוש בהם יהיה בהתאם לתווית על גבי האריזה.
10 עקרונות להדברה במוסדות החינוך על פי משרד הבריאות
10 עקרונות להדברה במוסדות החינוך על פי משרד הבריאות

הנחיות מקצועיות להדברה במוסדות החינוך על פי משרד החינוך

למעט ההנחיות המפרטות את השימוש בחומרי הדברה בתוך המוסד החינוכי, ישנם הנחיות נוספות המפרטות את אופן ההדברה עצמה במוסד החינוכי. להלן חלק מההנחיות הנוגעות באופן ההדברה על פי משרד הבריאות:

 • ביצוע ניטור מוקדם – טרם פעולת ההדברה ינקוט המדביר בפעולת ניטור.
 • בחינה טרם ביצוע ההדברה – לפני התחלת פעולת ההדברה, יוודא המדביר בשנית כי אין מנוס מפעולת ההדברה.
 • תכנון ההדברה – לפני התחלת ההדברה, המדביר יתכנן את פעולותיו בכל הנוגע במיקום חומרי ההדברה במקומות הרחוקים מהישג ידם של ילדים ובחירת התכשיר הנכון לביצוע ההדברה. בנוסף, המדביר ייקח בחשבון כי מדובר במוסד חינוכי ויתכנן את מסלולו הרחק ממקורות מזון, הישג ידם של ילדים וקרבה לבעלי חיים.
 • סדר וניקיון – טרם פעולת ההדברה, המוסד החינוכי ידאג לבצע פעולות ניקיון וסדר בכל המתחם המיועד להדברה.
 • פיתיונות ולא ריסוס – בהתאם לתוצאות הניטור, ישתדל ככל יכולתו המדביר להשתמש בפיתיונות על מנת להרחיק ולהדביר את המזיקים טרם יפעל בריסוס מסוכן.
 • הריסוס יבוצע בהתאם לתוצאות הניטור – הריסוס לא יבוצע בכלל השטח של המוסד החינוכי, אלא רק במוקדים נגועים במוסד החינוכי בהתאם לתוצאות הניטור ושיקול דעתו של המדביר.
 • תזמון ההדברה – ביצוע ההדברה לא יתבצע כל עוד נמצאים ילדים בשטח מוסד החינוך. במידה ויש לבצע הדברה דחופה, היא תבוצע בסופי השבוע או בחופשה.
הנחיות מקצועיות להדברה במוסדות החינוך על פי משרד החינוך
הנחיות מקצועיות להדברה במוסדות החינוך על פי משרד החינוך

 

 

תוכן עניינים
רק עוד פרט קטן...
Call Now Button050-763-5319
× שלחו לי וואטסאפ >>